Odrůdy a výkon skleněných lahví

Skleněné lahve se používají hlavně k balení produktů v potravinářském, vinném, nápojovém, farmaceutickém a jiném průmyslu. Skleněné lahve a plechovky mají dobrou chemickou stabilitu a nejsou nakažlivé uvnitř. Jejich použití je bezpečné díky vzduchotěsnosti a vysoké teplotní odolnosti. spolehlivý. Skleněná láhev v mé zemi je tradiční nádoba na balení nápojů, sklo je také druh obalového materiálu s dlouhou historií. Vzhledem k tomu, že se na trh dostává mnoho obalových materiálů, zaujímají skleněné obaly stále důležité postavení v nápojových obalech, které je neoddělitelné od jeho obalových vlastností, které jiné obalové materiály nemohou nahradit.

V posledních letech se stále zvyšuje domácí poptávka po skleněných lahvích a plechovkách, ale požadavky na kvalitu výrobků (charakter) a množství (kvalita) se také zvyšují. Optimalizovali jsme strukturu skleněných lahví a plechovek, abychom se přizpůsobili různým. Díky různým obalům produktů se zlepšila jakost produktu a přidaná hodnota, zvýšil se podíl na trhu a zvýšila se konkurenceschopnost odvětví skleněných lahví v mé zemi na celém trhu. byly vylepšeny.

Existuje mnoho druhů skleněných lahví a plechovek rozdělených podle tvaru na kulaté, oválné, čtvercové, obdélníkové a ploché. Mezi nimi je většina kulatých. Podle velikosti ústí láhve existují široká ústa, malá ústní sprejová ústa atd., Podle způsobu formování existují tvarované láhve a kontrolní lahve. Podle barevné klasifikace existují bezbarvé a barevné. Výše uvedená klasifikace není přísná. Někdy lze stejný druh lahví rozdělit do několika typů a podle vývoje funkce a použití skleněných lahví a plechovek se odrůda bude každým dnem zvětšovat.

      Balení léčivých skleněných lahví úzce souvisí s léčivými skleněnými lahvemi. Zpravidla existují dva typy obalů pro lahve z léčivého skla. Jedním z nich je běžné balení ve vlnitých kartonech a druhým je teplo pomocí PVC nebo PE fólie. Smršťovací balení a malé množství paletových obalů. Skleněná láhev v mé zemi je tradiční nádoba na balení nápojů, sklo je také druh obalového materiálu s dlouhou historií. Vzhledem k tomu, že se na trh dostává mnoho obalových materiálů, zaujímají skleněné obaly stále důležité postavení v nápojových obalech, které je neoddělitelné od jeho obalových vlastností, které jiné obalové materiály nemohou nahradit. Z hlediska požadavků na ochranu produktu a čistotu je kvalita smršťovacích obalů a paletových obalů mnohem lepší než u běžných kartonových obalů. Nyní se vyvinul do PE fólie, která je smrštitelná teplem a umístěna do kartonu, který je čistý a hygienický a může být zabalen jako sterilní (houba). Toto je také směr budoucího vývoje skleněných lékařských lahví.

Díky přísným požadavkům na ochranu životního prostředí je tlak skleněných lahví velmi vysoký. Skleněné lahve, zkušení výrobci skleněných lahví a skleněné výrobky mají zkušenosti s designem a prodejem různých skleněných lahví (Prodej) Protože skleněné lahve a plechovky jsou průhledné a chemicky stabilní (Vysvětlení: stabilní a stabilní; beze změny) Dobrý výkon, nízká cena , krásný vzhled, snadná výroba (výroba), lze několikrát recyklovat atd., takže i přes konkurenci jiných obalových materiálů (konkurence) mají výrobci skleněných lahví stále další výhody Vlastnosti, které obalové materiály nemohou nahradit. Skleněná láhev v mé zemi je tradiční nádoba na balení nápojů, sklo je také druh obalového materiálu s dlouhou historií. Vzhledem k tomu, že se na trh dostává mnoho obalových materiálů, zaujímají skleněné obaly stále důležité postavení v nápojových obalech, které je neoddělitelné od jeho obalových vlastností, které jiné obalové materiály nemohou nahradit.

V posledních letech se s rostoucí poptávkou zákazníků po hlubokém zpracování výrobků na balení skleněných lahví (produkt) běžně vyskytoval sítotisk a pečení květin na povrchu skleněných obalů as požadavky na kvalitu a ochranu životního prostředí u hedvábného tisku, inkousty a barvy pro tamponový tisk doma i v zahraničí Stále přísnější vyvíjí velký tlak na mnoho společností na zpracování skleněných lahví.

   Buddhismus byl do Číny zaveden z dynastie Han a rozvíjel se a prosperoval během dynastií Wei a Jin. Zlato, stříbro, jantar, korál, kamenný kámen, barevná glazura a achát byly uvedeny jako sedm pokladů buddhismu. Navíc otec a syn Cao Caa prosazovali tenký pohřeb, jako je například příkaz smrti a smrti Cao Caa, „sbíhají se s dobou, žádné zlaté a nefritové poklady“, takže systém pohřebního nefritu, který byl v dynastii Han vytvořen déle než 400 let vymřelo a objevené perly a další předměty také prudce poklesly. Průhledné skleněné láhve se používaly k oblékání relikvií jako buddhistické dary a velké množství skleněných korálků se vyrábělo k zdobení soch a chrámů Buddhy, což do jisté míry odráželo vývoj tehdejší sklářské technologie.


Čas zveřejnění: 16. října 2020